Zarządzanie

Mądry balans pomiędzy determinacją w dążeniu do celów biznesowych a koncentracją na ludziach i na ich potrzebach to główne wyzwanie w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Współtworzymy i realizujemy kompleksowe i wieloetapowe projekty rozwoju, aktywnie uczestnicząc w procesach strategicznych zmian naszych Klientów.

Zapewniamy eksperckie wsparcie na każdym poziomie organizacji – strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Tworzymy autorskie programy i materiały szkoleniowe, inspirując się aktualnymi potrzebami naszych Klientów i trendami na rynku usług szkoleniowych.

Jeżeli poniższe obszary merytoryczne
 są dla Ciebie aktualnie ważne,
zacznijmy od spotkania!

Diagnoza predyspozycji
i kompetencji kierowniczych

Sytuacyjne przywództwo
– jak efektywnie korzystać
z 4 stylów kierowania

Przygotowanie Menedżerów
do pełnienia roli coach’a
w relacji z zespołem

Model pracy podwójnej
w terenie – dla
Menedżerów sprzedaży

Rozwój umiejętności
przekazywania i przyjmowania
informacji zwrotnych

Kogo motywować
a kogo mobilizować
wywieranie wpływu
na pracowników

Budowanie procesów
i narzędzi do wdrażania
nowych pracowników

Uruchamianie kreatywności
i innowacyjności w zespołach

Wprowadzanie systemowych
zmian w organizacji

Najlepszym potwierdzeniem
jakości naszych działań są
opinie Klientów

poznaj opinie klientów