Sprzedaż

Dla nas sprzedaż to język konkretów! To ambitnie wyznaczone cele, jasno sprecyzowane targety, szczegółowo zaplanowane harmonogramy działań oraz codzienne starania o lepszy wynik.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze sprzedaży – na rynku B2B oraz B2C – pozwala nam pracować za pomocą sprawdzonych metod oraz innowacyjnych rozwiązań.

Realizujemy kompleksowe projekty rozwojowe dla wiodących firm w całym kraju.

Wzmacniamy i rozwijamy umiejętności kierowników sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców Klienta, pracowników obsługi Klienta.

Jeśli poniższe obszary są dla
Ciebie ważne, zacznijmy od
ustalenia planu działań!

Dotarcie do nowych
Klientów i pozyskanie
ich do współpracy

Poszerzenie współpracy
z aktualnymi Klientami

Renegocjacje umów
ze strategicznymi
kontrahentami

Negocjacje zakupowe –
w poszukiwaniu granicy
ustępstw dostawców

Wzrost jakości obsługi
Klienta
w procesie
sprzedaży

Zbudowanie postaw
pro-Klient w zespołach
pozasprzedażowych

Wypracowanie
skutecznych rozwiązań
w niestandardowych
sytuacjach z wymagającymi
partnerami handlowymi

Development Center
kompetencji handlowych

Najlepszym potwierdzeniem
jakości naszych działań są
opinie Klientów

poznaj opinie klientów