Metody pracy

Naszym celem jest zaplanowanie procesu rozwoju w oparciu o metody, które zapewnią mierzalny wzrost wiedzy i umiejętności oraz naturalną gotowość pracowników do wprowadzania zmian. Tworząc koncepcje projektów myślimy kreatywnie i innowacyjnie, często skłaniamy się do nieszablonowych rozwiązań “outside the box”. Cenimy czas Klienta i własny. Zależy nam na tym, aby efekty naszych działań były widoczne tak szybko jak to możliwe.

Korzystamy z 4 głównych metod pracy:

Superwizje w terenie - On the Job Trainings

Treningi indywidualne realizowane w miejscu pracy uczestnika są bardzo skuteczną metodą, która natychmiast umożliwia:

  • analizę mocnych stron
  • bieżące udzielenie informacji zwrotnej
  • określenia obszarów do rozwoju/zmiany
  • zapewnienia progresu

Spędzamy cały dzień razem z uczestnikiem i towarzyszymu mu w jego kluczowych
obowiązkach, spotkaniach, wizytach u Klientów. Żadna inna metoda nie daje tyle korzyści
i nie zapewnia tak szybkich efektów w tak krótkim czasie.


Ta metoda jest najczęściej wybierana przez naszych Klientów. To nasze mocne
know-how!

Grupowe treningi

Warsztaty realizujemy w grupach 6-10 osób, w oparciu o model: PRAKTYKA – TEORIA – PRAKTYKA, który gwarantuje uczestnikom indywidualny rozwój kompetencji na poziomie umiejętności i postaw. Wykorzystujemy wiele testów, ćwiczeń, zadań grupowych, aby uatrakcyjnić proces uczenia i dostarczyć uczestnikom jak najwięcej inspirujących informacji zwrotnych. Kilkuetapowe cykle treningowe kończymy indywidualnymi sesjami podsumowującymi.

Indywidualne sesje coachingowe

To metoda dedykowana najlepszym i najbardziej świadomym pracownikom. Pomagamy im koncentrować się na kluczowych celach i łączymy zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, aby wzrosła ich efektywność oraz motywacja. To najbardziej satysfakcjonująca forma pracy rozwojowej, która dostarcza wielowymiarowych korzyści po obu stronach.

Rozwojowe spotkania kreatywne

Potrafimy zaangażować kluczowe osoby do kreatywnej pracy zespołowej w celu wypracowania
nowej strategii działania, stworzenia innowacyjnego modelu operacyjnego, zarządzania
zmianą. Oferujemy wsparcie w postaci:

  • moderowania pracy w grupie
  • wspólnego poszukiwania nowych pomysłów
  • opracowania realnych planów działania
  • monitorowania efektów
  • mobilizowania pracowników do realizacji zadań